zo. sep 19th, 2021

Regio Micro Locals

.

Houtige biomassa

De afgelopen maanden is houtige biomassa veel in de Gelderse actualiteit. Daarom heeft GroenLinks Gelderland de afgelopen PLV er aandacht aan besteed. GroenLinks Gelderland heeft een kritisch genuanceerd standpunt betreffende houtige biomassa. Het standpunt is conform het standpunt van de Kamerfractie en de Helling (wetenschappelijk bureau van GroenLinks). De kern van het standpunt: het gebruik van biomassa mag de natuur niet schaden.

LEES VERDER

Geen taboe op verwijderen Natura-2000 stempel op natuurgebieden?

In de Statenvergadering  van 27 november 2019 heeft GroenLinks fractievoorzitter, Janet Duursma, mondelinge vragen gesteld over het door Omroep Gelderland gepubliceerde bericht, waarin werd gesteld dat er voor de provincie geen taboe rust op het verwijderen van het Natura2000-stempel op natuurgebieden.

LEES VERDER

Proactief aan de slag

GroenLinks is voor een proactief plan voor opvang in Gelderland als het niet in de regio kan. Op woensdag 27 november was er een debat over de extra opvang asielzoekers in de Statenvergadering.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft middels een verzoek, aan de commissarissen van de Koning gevraagd, om extra opvangplekken voor 5000 asielzoekers. De Gelderse commissaris van de Koning verleent medewerking door te vragen aan Gelderse gemeenten opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen.

LEES VERDER

GroenLinks wil minder uitstoot door kleine biomassacentrales

GroenLinks wil dat Gedeputeerde Staten met Veolia in gesprek gaan om te kijken of er bovenwettelijke maatregelen genomen kunnen worden om de stikstofoxide- en fijnstof uitstoot verder omlaag te brengen. GroenLinks vindt dat de provincie dient te zorgen voor de gezondheid van haar burgers. Daarvoor is goede luchtkwaliteit noodzakelijk.

LEES VERDER

Inbreng Algemene Beschouwingen – GroenLinks Gelderland 2019

Voorzitter, collega-Statenleden, college, overige toehoorders,

Vandaag bespreken we in de Provinciale Staten van Gelderland de begroting en houden alle partijen hun algemene politieke beschouwingen. Daartoe wil ik, na een korte financiële beschouwing, vijf zaken bespreken, te weten de landbouw, natuur, economie, leefomgeving en energie.

Gelderland heeft het geluk te beschikken over een solide begroting. De reserves zijn fors. En de beschikbaarheidsstellingen en subsidiegrondslagen zijn overzichtelijk en goed.

We zijn verheugd dat het geld voor de energietransitie volledig beschikbaar is. Voor de overige opgaven moet een deel van het geld nog gevonden worden. Wij vertrouwen hierin op het college en zien de voorstellen volgend jaar graag tegemoet.

Dan ga ik nu in op de vijf thema’s die ons na aan het hart staan, te starten met de landbouw.

LEES VERDER

Dit heeft u misschien gemist!